Νίκος Σταθόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ISON Psychometrica

Diamonds of the Greek Economy 2019

Export Leaders 2019

Salus index 2019

Treasures of Greek Tourism 2019

New Practices in medicine and Beauty