Απόστολος Καραμπίνης, founder & entrepreneur της Karabinis Medical

Η αναζωπύρωση της πανδημίας επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των αντοχών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και γενικά των δομών υγείας στη χώρα. Το θέμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο της συνομιλίας μας με τον κ. Απόστολο Καραμπίνη. Ένα πρόσωπο σημαντικό, που ηγείται της KARABINIS MEDICAL, η οποία για πάνω από 50 χρόνια υπηρετεί τον χώρο της υγείας. Η ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κ. Καραμπίνη και η επιτυχής πορεία του αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και απρόσκοπτης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων μέσα στην κρίση.Show More

Diamonds of the Greek Economy 2019

Export Leaders 2019

Salus index 2019

Treasures of Greek Tourism 2019

New Practices in medicine and Beauty