ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Diamonds of the Greek Economy 2019

Export Leaders 2019

Salus index 2019

Treasures of Greek Tourism 2019

New Practices in medicine and Beauty