Δημήτρης Μεντεκίδης, πρόεδρος της φερώνυμης εταιρείας (Νερά Διός & Σέλι)

Diamonds of the Greek Economy 2019

Export Leaders 2019

Salus index 2019

Treasures of Greek Tourism 2019

New Practices in medicine and Beauty